เครื่องเชื่อมอินเวิร์ทเตอร์เจสิค เชื่อมอึด ทน นาน!

วีดีโอสาธิตการใช้งานเครื่องเชื่อม MIG160N219

Friday, September 18, 2015

มาแล้ว !! วีดีโอสาธิตการใช้งานเครื่องเชื่อม MIG160N219 อย่างละเอียดตั้งแต่การแนะนำอุปกรณ์ไปจนถึงการดูแลรักษา

ดูวีดีโอ
https://youtu.be/ILIDMYsCQ1Q

Leave your comment
©KTW Group KTW Group, leading importer and distributor of tools from world-renowned makers